Familjerätt - Ansökan om Samarbetssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samarbetssamtal innebär att föräldrar tillsammans med en eller två samtalsledare försöker uppnå ensamförståndslösning i vårdnads- , boende och umgängesfrågor.
För att samarbetssamtalen ska kunna genomföras måste BÅDA föräldrarna ha en uppriktig vilja att nå fram till en lösning för de gemensamma barnen.

För att du ska kunna skicka in en anmälan via vår e-tjänst måste du uppge namn, personnummer samt e-postadress till Förälder 2. Efter att du fyllt i första delen på ansökan så skickas det ett mail till Förälder 2 som får fylla i sin adress samt signera ansökan.
Observera att det krävs att båda föräldrarna signerar ansökan med bank-id för att den ska skickas in till oss på Familjerätten.

För att vi på socialförvaltningen i Vänersborgs kommun ska kunna ta emot din ansökan om samarbetssamtalen digitalt måste du godkänna att kommunen får använda dina personuppgifter samt den information du lämnar i ansökan. De personuppgifter som vi kommer använda är exempelvis ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Mer information om hur Vänersborgs kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad finns på kommunens hemsida: www.vanersborg.se/personuppgifter. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • E-postadress till den andra föräldern

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa