Familjerätt - Ansökan om informationssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om informationssamtal.

Från den 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan en tvist i domstol angående vårdnad, boende och umgänge inleds. Från den 1 januari 2022 hanterar familjerätten informationssamtal enligt socialtjänstlagen 5 kap 6 §.Den förälder som önskar stämma i domstol måste deltagit i informationssamtal. Informationssamtal skall företrädesvis ske med båda föräldrarna samtidigt men vid behov kan de ske enskilt. I informationssamtalet får föräldrar information om vad en domstolsprocess innebär och information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans.


För att vi på socialförvaltningen i Vänersborgs kommun ska kunna ta emot din ansökan om informationssamtal digitalt måste du godkänna att kommunen får använda dina personuppgifter samt den information du lämnar i ansökan. De personuppgifter som vi kommer använda är exempelvis ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Mer information om hur Vänersborgs kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad finns på kommunens hemsida: www.vanersborg.se/personuppgifter. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa