Ersättning för förtroendevalda

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som förtroendevald kan du i denna E-tjänst begära ersättning för förrättning, förlorad arbetsinkomst samt reseersättning. Årsarvoden, sammanträdesarvoden och inläsningsarvoden sökes inte i denna e-tjänst.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa