Förtroendevalda - Begäran om ersättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som förtroendevald kan du i denna E-tjänst begära ersättning för förrättning, förlorad arbetsinkomst samt reseersättning. Årsarvoden, sammanträdesarvoden och inläsningsarvoden sökes inte i denna e-tjänst.

Om du inte har Bank-ID
Du som inte  har Bank-ID kan ladda ner en blankett genom att klicka på knappen "hämta blanketter".

OBS!
Om du ska beslutsattestera en ersättningsansökan ska du logga in med personalkonto och därefter välja utan Bank-id. Du måste logga ut som ordföranden för att själv kunna söka en ersättning i e-tjänsten.

För att själv söka ersättning ska ni logga in med e-legitimation och välja Bank-id istället.

Undrar ni vem som ska attestera för er så finns attestreglerna och andra beskrivningar att se i länken nedan.

Arvoden och ersättningar - Intranät (vanersborg.se)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa