Ersättning för förtroendevalda

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som förtroendevald kan du i denna E-tjänst begära ersättning för förrättning, förlorad arbetsinkomst samt reseersättning. Årsarvoden, sammanträdesarvoden och inläsningsarvoden sökes inte i denna e-tjänst.

Om du inte har Bank-ID
Du som inte  har Bank-ID kan ladda ner en blankett genom att klicka på knappen "hämta blanketter".

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa