Vuxen - Anmälan om oro/stödbehov missbruk/beroende och våld i nära relation

LÄS MER

Här kan du lämna information/anmälan om stödbehov gällande vuxen person (över 18 år) med missbruksproblematik eller som är utsatt alternativt utövare av våld i nära relation. Om personen du är orolig för är utsatt för våld i nära relation är det viktigt att vi kan ta kontakt med personen på ett säkert sätt. Besök gärna Enheten mot våld i nära relation för mer information: Länk till Samtalsmottagningen för våldsutsatta och våldsutövare. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE lämna in uppgifter via e-tjänsten utan istället ringa till oss.

Personen som informationen avser ska vara folkbokförd i Vänersborgs kommun. E-tjänsten kan användas av privatpersoner samt av myndigheter och tjänsten kräver inte inlogg med e-legitimation eller bank-id. Om du önskar information och vägledning kan du kontakta Vuxenenhetens mottagningsfunktion (tfn: 0521-72 17 05) och prata med en socialsekreterare eller kontakta Vuxenenhetens öppenvård (tfn: 0521-72 16 04 / 0521-72 10 56) och prata med 1:e behandlingssekreterare.

Om du väljer att vara anonym ska du inte lämna någon information som kan spåras till dig. I samband med att uppgifter lämnas tas kontakt med den som informationen/anmälan avser och denne har rätt att ta del av all information som inkommer (rätten till aktinsyn). För att vi ska kunna hantera din information på bästa sätt och kunna erbjuda stöd är det viktigt att du lämnar aktuella kontaktuppgifter till den person som du är orolig för.

En utredning påbörjas om den enskilde själv gör en ansökan eller lämnar sitt samtycke till att utredning inleds. Du kan inte ansöka åt en annan person. Om det finns fog att inleda en utredning enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) fattas ett beslut om det.

Socialtjänsten har sekretess och detta innebär, med några få undantag, att inte någon information får lämnas ut till utomstående utan att det finns ett samtycke/sekretesslättnad.

Informationen/anmälan kommer att hanteras under kontorstid vardagar 8:00-16:30, senast nästkommande vardag vid röda dagar. Vid akut situation kontakta 112. 

Om du vill göra en anmälan om oro för ett barn eller ungdom ber vi dig att i stället använda vår e-tjänst för orosanmälan: Länk till e-tjänst för orosanmälan barn och unga