Säker e-brevlåda (socialförvaltningen)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som privatperson, myndighet eller medarbetare inom Vänersborgs kommun skicka in handlingar till Socialförvaltningen.

Säker e-brevlåda används för ärenden som inte rör det som beskrivs nedan:
 

  • Misstanke om barn som far illa eller behöver stöd:

Om du är orolig för hur barn har det, misstänker att ett barn far illa och behöver stöd och/eller skydd genom socialtjänsten bör du anmäla detta till socialtjänstens individ- och familjeomsorg via länken: Barn och unga - Anmälan om oro för barn och unga (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

  • Missbruk och beroende:

Vuxenenheten inom socialförvaltningen erbjuder olika alternativ för dig som är över 18 år och som vill förändra din situation gällande ett problematisk användande av alkohol och/eller narkotika. Länk till e-tjänst: Vuxen - Anmälan om oro/stödbehov missbruk/beroende och våld i nära relation(Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

  • Ekonomi - Ekonomiskt bistånd, socialbidrag:

Ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd eller socialbidrag, är ett behovsprövat bistånd som söks månadsvis via länken: E-ansökan - Ekonomiskt bistånd (e-legitimation krävs).

Sekretess
Alla eventuella uppgifter om dig behandlas enligt gällande sekretesslagstiftning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa